Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του Τουρισμού

Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του Τουρισμού (Reskilling and upskilling in tourism)

  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ Κ.Δ.Β.Μ


  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Α.Ε.Ι.
Αυτή η συζήτηση έχει κλείσει.

Καλωσορίσατε, επισκέπτη!

Φαίνεται πως έρχεστε για πρώτη φορά εδώ. Αν θέλετε να συμμετέχετε, πάτησε ένα από αυτά τα πλήκτρα!