1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Έργου - Επιχορήγηση της Δ.ΥΠ.Α. Προγράμματα Αναβάθμισης Δεξ...-

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Έργου «Επιχορήγηση της Δ.ΥΠ.Α. για την υλοποίηση του Έργου Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες για άνεργους και εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα μέσω των ΚΕΔΙΒΙΜ των ΑΕΙ» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5211019, Κωδικός ΠΔΕ 2023ΤΑ03400016) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Δράσης με ID «16913- Νέα στρατηγική για τη δια βίου μάθηση & το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων»


Αυτή η συζήτηση έχει κλείσει.

Καλωσορίσατε, επισκέπτη!

Φαίνεται πως έρχεστε για πρώτη φορά εδώ. Αν θέλετε να συμμετέχετε, πάτησε ένα από αυτά τα πλήκτρα!